ترنج

گل وگیاه

سوسک آلمانی اگر به خانه شما وارد شود آن وقته که می فهمید که چه بلایی بر سر شما وارد شده است.

این بلا بر سر من هم نازل شده بود٬که به هر صورتی که بود راه عملی و موثر دفع آن را پس از پیگیریهای زیاد و انجام راههای مختلف تجربه کردم وموفق شدم که ذیلا آن را برای دوستان گرفتار هدیه می کنم:

-این سوسک مرکز فعالیتش آشپزخانه و جاههای نمناک و تاریک است البته وجود مواد آلی و باقیمانده غذا نیز در تکثیر  آن بسیار موثر است.

-محل را تخلیه کنید چون عامل باقیماندن سوسک تخم کپسول مانند آن است لذا با تخلیه اتاق میتوان تخمها را دید واز بین برد.

-وسایل را با تارومار قرمز اسپری کنید(۲ بار)

-اتاق را نیز با تارومار قرمز اسپری کنید ودر آن را ببندید(۱۲ ساعت در ۲ روز پیاپی)

-بقیه اتاقها را نیز برای مدت دو روز هر صبح اسپری کنید ودرها را ببندید بروید سر کار(مواد غذایی را قبلا بردارید)

-بعد از دو روز که البته سخته وسایل را برگردانید وزندگی عادی را بدون سوسک پی بگیرید

لازم به تذکر است که مرتب خانه را بررسی کنید که اگر احیانا سوسکی باقیمانده باشد با تارو مار نابودش کنید.

لطف کرده دعای خیرش را برای من فراموش نکنید

زندگی بدون سوسک قشنگه نه؟؟؟؟؟

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا شریف زاده کرمانی  |